Bağdat Caddesi, No:125/9 Kadıköy, İstanbul

Yürüme Bozuklukları Tedavisi

Yürüme Bozuklukları Tedavisi Doktoru İstanbul

Yürüme denge ve kas koordinasyonu ile birlikte koordine bir eylemdir. Yürüme birbiriyle bağlantılı üç sinir sistemi fonksiyonunun uyumu ile gerçekleşmektedir. Denge, lokomasyon ve adaptasyon ile birlikte gerçekleşen yürümede kolların ve bacakların birlikte hareket etmesi ve lokomasyonu (bir yerden diğer gitme hareketi) ile adımlar olur, dolayısıyla yürüyüş gerçekleşir. (1)

Yürüyüş bozukluğu problemi

Yürüyüş bozukluğu ise normal yürüyüşten sapma olarak tanımlanabilir. Yürüme bozukluğuna neden olan faktörlerle birlikte ortaya çıkan bu durum hayatı olumsuz etkilemektedir. Yazımızda ise yürüme bozukluğu nedenleri, tanısı ve tedavisini bulabilirsiniz.

Yürüme Bozukluğu Nedenleri Nedir?

Yürüme bozukluğu tek bir sebepten kaynaklanmaz. Nörolojik nedenleri bulunmakla birlikte nörolojik olmayan yürüyüş bozukları da bulunmaktadır.

 • Nörolojik nedenler;
  • Parkinson,
  • Serebral palsi
  • MS hastalığı sayılabilir.
 • Elektrolit dengesizliği; yürüme bozukluğunda önemli yer tutar. Hiponatremi (sıvı fazlalığı veya sodyum azlığı) en önemlisidir. Elektrolit dengesi yürüyüşte çok önemlidir.
 • Vitamin eksikliği; B12, falot, E vitamini eksikliği yürüme bozukluğuna neden olabilir.
 • Eklem ağrısı
 • İncinme
 • Ağrı (2,3)

Yürüme Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Yürüme bozukluğu birçok faktörden kaynaklanıyor olabilir. Bu durum kişinin görüntüsüne de yansıyor olabilir. Bacak kısalığı, kalça çıkıklığı gibi durumlar yürüme bozukluğu yapabilir. Kişinin yürümesi genel olarak değerlendirilerek hastalık değerlendirilmektedir.

Yürüme sırasında denge bozukluğu yaşaması, yürümesinin hızlanması ya da yavaşlaması, yürürken ayağını sürümesi veya parmak ucunda yürümesi, bir bacağını daire şeklinde açarak yürümesi gibi belirtiler yürüyüş bozukluğunda değerlendirilmektedir.

Yürüyüş Bozukluğu Türleri Nedir?

 • Propulsif yürüyüş; genellikle parkinson hastalarında görülen, hızlı ama kısa adım şeklinde olmaktadır.
 • Makas yürüyüş; bacakların hafif içeri doğru eğik olduğu, yürüyüş sırasında diz ve uyluk bölgesinin birbirine çarpması veya kesişmesi nedeniyle bu adı almıştır.
 • Spastik yürüyüş; yürüme esnasında ayakların sürüyerek gerçekleştirilen yürümedir. Serebral palsi ve multiple skleroz hastalarında görülmektedir. Bir bacağın sert tutulduğu diğer bacağın ise yarım daire şeklinde hareketle sürüklendiği yürüme şeklidir.
 • Paytak yürüyüş; sağa ve sola doğru hareket ederek yürümedir. Kalça çıkığı gibi doğuştan gelen problemler de yürüme bozukluğu sebepleri arasında sayılabilir.
 • Yüksek adım yürüyüş; Yürürken bacağın yükseğe kaldırıldığı ve ayaklar parmaklar aşağı bakarken yere bırakıldığı yürüyüş türüdür. (4)

Yürüme Bozuklukları Tedavisi Doktoru İstanbul

Yürüme Bozukluğu Tanısı Nasıl Konulmaktadır?

Yürüme bozukluğu tanısı; fiziki ve nörolojik muayene ve hastanın öyküsü ile ortaya çıkabilir. Aynı zamanda yürüyüş döngüsü, eklem hareketleri, eklem ağrısı, koordinasyonu test edilerek yapılmalıdır. Vitamin eksikliğinden kaynaklanan bir durum olması ihtimaliyle testlerle, tam kan sayımı ile değerlendirilebilir.

Tanı sürecinde hastalığın nörolojik (parkinson,  demans, felç, multiple skleroz), metabolik (obezite, B12 vitamini eksikliği, şeker hastalığı), psikiyatrik ( madde bağımlılığı, depresyon, anksiyete) kaynaklı olup olmadığı değerlendirilerek kesin tanı konulması gerekmektedir.

Yürüme Bozukluğu Tedavisi Nasıl Yapılır?

Her sağlık probleminde olduğu gibi altta yatan sebeplerin ortaya çıkarılması ve doğru tedavi yönteminin bulunması gerekmektedir.

Yürüme bozukluğuna sebep olan faktör travma gibi nedenlerden kaynaklıyorsa hasarın ortadan kaldırılması ile yürüyüş normal fonksiyonlarına döner. Yine aynı şekilde kırılma, incinme gibi durumlardan kaynaklanan yürüyüş bozuklukları tedavi sürecinin tamamlanmasıyla normale döner.

Yürüme bozukluğunda sebep olan vitamin eksikliği ise yeterli düzeyde vitamin ilacı alarak ve yaşam tarzı değişikliğine giderek beslenme vs. durum düzeltilebilir.

Yürüme bozukluğuna sebep olan faktör nörolojik kaynaklı ise; çoğu zaman tedavisi olmasa da semptomları göz önüne alınarak tedavi süreci başlatılır.

Referanslar:

1.Yavuzer, G. (2014). Yürüme analizi ve temel kavramlar. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Dergisi, İstanbul, 13, 304-308.

2.Baker JM. Gait Disorders. Am J Med. 2018 Jun;131(6):602-607. doi: 10.1016/j.amjmed.2017.11.051. Epub 2017 Dec 27. PMID: 29288631.

3.Alsancak, S. Patolojik yürüyüş.

4.Jankovic J. Gait disorders. Neurol Clin. 2015 Feb;33(1):249-68. doi: 10.1016/j.ncl.2014.09.007. PMID: 25432732.