Bağdat Caddesi, No:125/9 Kadıköy, İstanbul

Uyku Bozuklukları Tedavisi Doktoru İstanbul 

Gündelik yaşamın verimli geçirilmesi için iyi bir uyku oldukça önemlidir. Yetersiz ve verimsiz bir uyku kişinin gündelik hayatını olumsuz etkilemektedir. Sağlıklı bir yaşam için mutlaka kaliteli ve verimli, bir uyku alışkanlığı edinilmelidir.

Uykusuzluğun birçok farklı sebebi bulunabilmektedir. Sağlıklı bir uyku alışkanlığının kazanılması için öncelikli olarak uyku sorununa neden olan sorunların kaynağı tespit edilmelidir. Bu yazıda uykusuzlukla en sık ilişkilendirilen hastalıklar ele alınacaktır.

Uyku Bozukluğu ( Uykusuzluk ) Nedir?

Uyku tüm canlıların ihtiyacı olan, fiziksel ve zihinsel dinlenmeyi sağlayan bir süreçtir. Sağlıklı ve verimli bir uyku ile insan bedeni bir sonraki gün için hazırlanır. Ancak yapılan araştırmalar yetişkinlerin yaklaşık olarak beşte birinin istediği gibi uyuyamadığını göstermektedir. Hatta bazı araştırmalarda bu oranların %50-60 kadar yüksek oranlara ulaştığı da görülmüştür. Yaşlılarda, kadınlarda ve zihinsel sorunu olan bireylerde uyku problemlerinin çok daha fazla olduğu görülmüştür.[1]

Kişiler güne yorgun ve uykusunu almadığını düşünerek başlıyorsa bu durum uyku bozukluğu durumunu akla getirmektedir. Uyku bozukluğu, stres, yatak değiştirmek, kaygı, depresyon gibi geçici nedenler uyku sorununa neden olabilmektedir.

Bunlara ek olarak fiziksel rahatsızlıklar, aşırı kilo, ağrı, kramp gibi durumlarda geçici uyku bozukluğuna neden olabilmektedir.

Uykusuzlukla en sık ilişkilendirilen hastalık ve durumlar şunlardır; insomnia, parasomnia, uyku apseni, ve narkolepsidir.

 • İnsomnia

İnsomnia (uykusuzluk) en sık karşılaşılan uyku sorunudur. Uykusuzluk sorunu yaşayan bireyler uykuya dalmakta zorluk çeker, çok erken uyanır ve tekrar uykuya dalamazlar. İnsomnia sorunu yaşayan bireylerde uykudan uyanıldığında bile yorgunluk ve halsizlik durumları görülür. Uykusuzluk sorunu yaşayan bireylerde uykuya dalamama, uykuda kalamama ve erken uyanma gibi sorunlara ek olarak aşırı sinirlilik hali, depresyon, anksiyete, dikkat dağınıklığı ve uykusuzluk konusunda endişeye sahip olma gibi belirtiler görülebilmektedir.

 • Parasomnia

Parasomnia halk arasında gece terörü olarak da bilinen bir uyku sorunudur. Uyku esnasında yapılan anormal davranışlar uyku terörü olarak değerlendirilmektedir. Parasomnia sorunu, uykunun hızlı olmayan göz hareketi (NREM) ve hızlı göz hareketi (REM) evrelerinde ortaya çıkabilir. Her yaş grubundan insanda görüelbilmesine karşın en sık 5-6 yaş aralığındaki çocuklarda görülmektedir. [2]

Parasominia hastalarında uyurken diş sıkma ve gıcırdatma, uyurgezerlik, uykuda konuşma, inleme, altını ıslatma, ağlayarak ve çığlık atarak uyanma, uykuda hızlı soluk alıp verme gibi belirtiler görülebilmektedir.

 • Narkolepsi

Narkolepsi sorunu yaşayan bireylerde gün içerisinde aniden uyku atakları gelip, aşırı uykululuk hali ortaya çıkmaktadır. Bu sorunu yaşayan kişilerde atak geldiğinde uyanık kalmak zor olduğu için sosyal hayatları olumsuz olarak etkilenebilmektedir.

Narkolepsi hastalığının 2 farklı türü bulunmaktadır. Bunlar tip 1 ve tip 2 olarak sınıflandırılmaktadır. Kas kontrolü sorunu yaşayan hastalarda katapleksi görülebilir. Bu tür hastalar tip 1 narkolepsi olarak değerlendirilmektedir. Herhangi bir kas sorunu yaşamayan hastalar ise tip 2 narkolpesi olarak değerlendirilmektedir.[3]

Narkolepsi hastalığının nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte uzmanlar tarafından tip 1 narkolepsi hastası olan bireylerde beyinde hipokretinin seviyesinin düşük olduğu gözlemlenmiştir.

Bireyler özellikle gündüzleri ortaya çıkan uyku atakları yaşıyorsa uzman bir hekime başvurulması önerilmektedir.

 • Uyku Apnesi Sendromu

Tıkayıcı uyku apnesi (TUA) uyku esnasında solunum sıkıntısı yaşanması, hatta solunumun durması olarak tanımlanabilmektedir. Uyku apnesi olan bireylerde uyku esnasında birkaç saniye süren solunum durması, nefessiz kalma hali görülmektedir. Solunumun durması vücudu harekete geçirerek uyanmaya neden olmaktadır. Bu durum geceleri bir veya birden fazla olacak şekilde görülebilir. Bu durumun tekrarlayan bir hal alması ise uykudan verim alınamamasına ve uykusuzluk yaşanmasına neden olmaktadır.

3 farklı uyku apnesi bulunmaktadır. Bunlar; santral (merkezi), obstrüktif (tıkayıcı) ve her iki tipin aynı anda görüldüğü karma türdür. Uyku apnesi sorunu yüksek sesle horlayanlarda, aşırı kilolu olanlarda ve yüksek tansiyon şikayeti yaşayan kişilerde daha sık görülmektedir.

Hastalığın tanısı doktor muayenesi, laboratuvar testleri ve uyku laboratuvarı incelemesi ile konulmaktadır.

Uykusuzluk nedenleri

İstanbul Uyku Bozukluğu Tedavisi İçin Hangi Doktora Gidilir?

İstanbul Uykusuzluk sorunları için nöroloji uzmanına gidilmesi gereklidir. Doktorun yapacağı muayene ve tetkiklerde uykusuzluğun nedenleri araştırılır. Araştırma sonrasında elde edilen verilere göre ise uykusuzluk sorunu tedavisi planlanır.

Uyku apnesi sorununda gerekli görülmesi halinde KBB, Gögüs hastalıkları uzmanı ve diş hekimleri ile birlikte bir tedavi planı uygulanabilmektedir.

Uyku Bozukluğu Çeşitleri Nelerdir?

 • Insomnia: Bu bozuklukta, kişinin uykuya dalma ve uyku sırasında uyanma sıklığı artar. Bu bozukluk, kişinin uyku kalitesini ve uyku miktarını olumsuz etkiler.
 • Narcolepsy: Bu bozuklukta, kişi aniden uykuya dalar ve gün içinde sık sık uykuya yenik düşer.
 • Sleep apnea: Bu bozuklukta, kişinin uyku sırasında nefes alıp verişleri düzensiz hale gelir ve nefes alışverişi duraklar. Bu durum, kişinin uyku kalitesini olumsuz etkiler.
 • Restless leg syndrome: Bu bozuklukta, kişinin ayak bilekleri ve bacaklarında rahatsızlık ve kıpırdanma hissi vardır. Bu durum, kişinin uyku kalitesini bozar.

Uyku Bozukluğu Neden Meydana Gelir?

 • Stres: Günlük yaşamda yaşanan stres, uyku kalitesini bozar ve uykuya dalma sıkıntısına neden olabilir.
 • Hormonal değişiklikler: Özellikle kadınların adet dönemlerinde hormon dengesinde meydana gelen değişiklikler, uyku kalitesini bozar.
 • İlaçlar: Bazı ilaçlar, uyku kalitesini bozar ve uykuya dalma sıkıntısına neden olabilir.
 • Sağlık sorunları: Örneğin, depresyon, anksiyete bozukluğu, kalp hastalıkları gibi sağlık sorunları, uyku kalitesini bozar.
 • İçme ve sigara kullanımı: İçki ve sigara kullanımı, uyku kalitesini bozar ve uykuya dalma sıkıntısına neden olabilir.
 • Yatma ve uyanma saatleri: Düzenli olmayan yatma ve uyanma saatleri, uyku kalitesini bozar.

Uyku Bozukluğu Tanı ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Uyku bozuklukları, kişinin uyku kalitesi ve uyku miktarını olumsuz etkileyen sorunlardır. İstanbul Uyku bozuklukları tanısında, doktor muayenesi, uyku izleme cihazı kullanımı ve ilaç tedavisi gibi yöntemler kullanılır. İstanbul Uyku bozukluklarının tedavisinde ise, düzenli yatma ve uyanma saatleri belirleme, stres azaltma yöntemleri kullanma, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite yapma gibi yöntemler önerilebilir. 

Hangi yöntemlerin kullanılacağı, kişinin durumuna ve bozukluğun özelliklerine göre değişebilir. Bu nedenle, uyku bozuklukları olan kişilerin doktorlarıyla birlikte en uygun tedavi yöntemlerini belirlemeleri önerilir.

Kaynaklar:

1.Bhaskar, S., Hemavathy, D., & Prasad, S. (2016). Prevalence of chronic insomnia in adult patients and its correlation with medical comorbiditiesJournal of family medicine and primary care5(4), 780.

2.Singh, S., Kaur, H., Singh, S., & Khawaja, I. (2018). Parasomnias: a comprehensive review. Cureus10(12).

3.Slowik, J. M., Collen, J. F., & Yow, A. G. (2021). Narcolepsy. StatPearls [Internet].